Agency "IKAR-Ukraine" - detailed information about the site

Назва: ІКАР-Україна

Название: ІКАР-Украина

Title: Agency "IKAR-Ukraine"

Сategories: News , Public

Link: http://www.libra.com.ua/

Region: Kiev
Опис: Громадська організація "ІКАР-Україна", підтримка реформ на рівні органів самоврядування. Газета "Сота Свободи".
Описание: Общественная организация "ІКАР-Украина", поддержка реформ на уровне органов самоуправления. Газета "Сота Свободы".
Description: Public organisation.
Registered: 2002-02-14 12:12:00