Assembler programming for Win-32 (Windows) - detailed information about the site

Назва: Програмування на Асемблері для Win-32 (Windows)

Название: Программирование на Ассемблере для Win-32 (Windows

Title: Assembler programming for Win-32 (Windows)

Сategories: Programs

Link: http://denta2000.chat.ru/

Region: Kiev
Опис: На сторінці будут розміщені невеликі програми (вихідний текст, описання) написані для Win-32. Перша програма демонструє як закрити паролем прогрму від несанкціонованого доступу.
Описание: На странице будут размещаться небольшие программы (исходный текст, описание) написанные для Win-32. Первая программа демонстрирует как закрыть паролем программу от несанкционорованного запуска.
Description: Site contains program for Win-32 (Windows) for unauthorized access inhibition.
Registered: 2003-10-01 12:25:00