Joint-stock Bank "Sintez" - detailed information about the site

Назва: Акціонерний Банк "Синтез", Харківська філія

Название: Акционерный Банк "Синтез", Харьковский филиал

Title: Joint-stock Bank "Sintez"

Сategories: Banks

Link: http://sintez.scana.com.ua/

Region: Kharkiv
Опис: Сайт харківської філії АБ "Синтез": відкриття мультивалютного поточного рахунку, обслуговування по системі "Клієнт-Банк", депозитні рахунки, кредитування, консультації.
Описание: Сайт харьковского филиала АБ "Синтез": открытие мультивалютного текущего счета, обслуживание по системе "Клиент-Банк", депозитные счета, кредитование, консультации.
Description: The site of the Kharkov branch of the joint-stock Bank "Sintez".
Registered: 2004-08-26 04:00:00