Air ionizer "ION" - detailed information about the site

Назва: Іонізатор повітря "ІОН"

Название: Ионизаторы воздуха "ИОН"

Title: Air ionizer "ION"

Сategories: Devices/Trainers

Link: http://ioniz.narod.ru/

Region: Zhytomyr
Опис: Сайт містить опис приладу для оздоровлення мікроклімату в будинку і офісі; методика застосування, параметри приладу.
Описание: Сайт содержит описание прибора для оздоровления микроклимата в доме и офисе; методика применения, параметры прибора.
Description: The site contains the description of the device for micro-climate ebhancement.
Registered: 2004-04-03 04:00:00