Research institute "Ukrmetallurginform" - detailed information about the site

Назва: НДІ "Укрметалургінформ"

Название: НИИ "Укрметаллургинформ"

Title: Research institute "Ukrmetallurginform"

Сategories: Research institutions , Metallurgy

Link: http://www.metinfo.dp.ua/

Region: Dnepropetrovsk
Опис: Виготовлення інформаційних збірників з питань металургії, створення бази даних з металургії; журнал "Металургічна та гірськодна промисловість".
Описание: Изготовление информационных сборников по вопросам металлургии, создание базы данных по металлургии; журнал "Металлургическая и горнорудная промышленность".
Description: The site of the research institute "Ukrmetallurginform": informational publications on the metallurgy subject.
Registered: 2001-08-23 16:04:00