Radio club "Orbit" - detailed information about the site

Назва: Радіоклуб "Орбіта"

Название: Радиоклуб "Орбита"

Title: Radio club "Orbit"

Сategories: Radio/Electronics

Link: http://ur7iwz.qrz.ru/

Region: Donetsk
Опис: Сайт регіонального клуба далекого космічного і комп'ютерного радіозв'язку: історія, інформація про членів клуба, статті.
Описание: Сайт регионального клуба дальней космической и компьютерной радиосвязи: история, информация о членах клуба, статьи.
Description: Site of regional club of distant space and computer radio communication: history, information on members of club, article.
Registered: 2003-01-30 17:35:00