Microcom company - detailed information about the site

Назва: Компанія "Мікроком"

Название: Компания "Микроком"

Title: Microcom company

Сategories: Telecommunicational devices

Link: http://www.microcom.com.ua/

Region: Kiev
Опис: Каталог телекомунікаційного обладнання: системи ущільнення абонентських ліній PCM, цифрові ІSDN-термінали та високошвидкісні HDSL/xDSL модеми.
Описание: Каталог телекоммуникационного оборудования: системы уплотнения абонентских линий PCM, цифровые ISDN-терминалы и высокоскоростные HDSL/xDSL модемы.
Description: Catalogue of the telecommunication equipment.
Registered: 2003-02-20 15:09:00