Комитет противодействия коррупции и организованной - detailed information about the site

Назва: Комітет протидії корупції та організованій злочинн

Название: Комитет противодействия коррупции и организованнойLink: http://www.kpk.org.ua/

Опис: Правова допомога з питань антикорупційного законодавства. Розгляд звернень громадян, пов’язаних із порушенням громадянських прав, приниженням честі та гідності, представництво у суді.
Описание: Правовая помощь по вопросам антикоррупционного законодательства. Рассмотрение обращений граждан, связанных с нарушением гражданских прав, унижением чести и достоинства, представление в суде.
Registered: 2007-05-11 16:22:00