Симферопольский региональный центр оценивания качества образования - detailed information about the site

Назва: Сімферопольський регіональний центр оцінювання якості освіти

Название: Симферопольский региональный центр оценивания качества образованияLink: http://crimeatest.org.ua/

Опис: Здійснення у регіоні зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників закладів системи загальної середньої освіти, проведення моніторингу якості освіти, проведення атестації педагогічних працівників.
Описание: Осуществление в регионе внешнего оценивания учебных достижений выпускников заведений системы общего среднего образования, проведения мониторинга качества образования, проведения аттестации педагогических работников.
Registered: 2008-01-16 14:16:41