"F+T" Company - detailed information about the site

Назва: Компанія "F+T" (Фільтрація + Технології)

Название: Компания "F+T" (Фильтрация + Технологии)

Title: "F+T" Company

Сategories: Technologies , Cleaning

Link: http://www.fplust.com/

Region: Kiev
Опис: Розробка технологічних рішень в області фільтрації рідин, газів, компресорного повітря і генерації азоту. Продаж устаткування.
Описание: Разработка технологических решений в области фильтрации жидкостей, газов, компрессорного воздуха и генерации азота. Продажа оборудования.
Description: Filtration in Ukraine
Registered: 2009-09-11 15:17:25