Гражданская инициатива - detailed information about the site

Назва: Цивільна ініціатива

Название: Гражданская инициативаLink: http://www.granik.net/

Опис: Проект для обміну думками про історію вітчизни, виховання.
Описание: Проект для обмена мнениями по истории отечества, воспитанию.
Registered: 2006-08-18 14:07:00