Orthopedic enterprise "Blagodat" - detailed information about the site

Назва: Ортопедичне підприємство "Благодать"

Название: Ортопедическое предприятие "Благодать"

Title: Orthopedic enterprise "Blagodat"

Сategories: Equipment , Devices/Trainers

Link: http://www.blagodat.com.ua/

Region: Kiev
Опис: Виробництво та продаж засобів для лікування та профілактики захворювань, травм хребта; засоби для фіксації та розвантаження м'язів різних відділів тулуба.
Описание: Производство и продажа средств для лечения и профилактики заболеваний, травм позвоночника; средства для фиксации и разгрузки мышц различных отделов туловища.
Description: Manufacture and sale of means for treatment and preventive maintenance of diseases, traumas of a backbone.
Registered: 2004-10-13 16:51:00