1.
"Podilska zorya" - regional newspaper's blog "Podilska zorya" - regional newspaper's blog
http://zorya.blog.net.ua/ - Vinnytsa
All news from Vinniza region
2.
"Kolorit" - Jmerinka newspaper's blog "Kolorit" - Jmerinka newspaper's blog
http://kolorit.blog.net.ua/ - Vinnytsa
All news from Jmerinka
3.
Сайт bloggerit.spaces.live.com
http://bloggerit.spaces.live.com/ - Vinnytsa