Кардіологічний портал "Укркардіоорг" - детальна інформація про сайт

Назва: Кардіологічний портал "Укркардіоорг"

Название: Кардиологический портал "Укркардиоорг"

Title: Cardiological portal "Ukrcardioorg"

Рубрики: Природні науки , Медична інформація

Посилання: http://www.ukrcardio.org/

Регіон: Львів
Опис: Розділи: освіта, наука, бібліотеки, періодичні видання, світова кардіологія, установи, рекомендації.
Описание: Разделы: образование, наука, библиотеки, периодические издания, мировая кардиология, учреждения, рекомендации.
Description: Sections: education, science, libraries, periodicals, world cardiology, establishments, recommendations.
Зареєстрован: 2004-06-22 15:35:00