Проблемна лабораторія дистанційного навчання - детальна інформація про сайт

Назва: Проблемна лабораторія дистанційного навчання

Название: Проблемная лаборатория дистанционного обученияПосилання: http://dl.kpi.kharkov.ua/

Опис: Задача дистанційного курсу: шляхом перетворень вихідного віртуального середовища знайти перше наближення для рішення одного з запропонованих тьютором проектів.
Описание: Задача дистанционного курса: путем преобразований исходной виртуальной среды найти первое приближение для решения одного из предложенных тьютором проектов.
Зареєстрован: 2005-09-20 17:11:00