Антикваріат і мистецтво - детальна інформація про сайт

Назва: Антикваріат і мистецтво

Название: Антиквариат и искусство

Title: Antiques and art

Рубрики: Антикваріат, монети, марки

Посилання: http://www.antiques-i-art.narod.ru/

Регіон: Київ
Опис: Продаж/придбання предметів мистецтва та антикваріату: філателія, марки, нумізматика, монети, зброя, книги, ікони, картини, годинники.
Описание: Продажа/приобретение предметов искусства и антиквариата: филателия, марки, нумизматика, монеты, оружие, книги, иконы, картины, часы.
Description: Sale/purchase of subjects of art and antiques: philately, marks, numismatics, coins, weapon, books, icons, pictures, watches.
Зареєстрован: 2004-11-20 17:44:00