Державне підприємство "Рівнестандартметрологія" - детальна інформація про сайт

Назва: Державне підприємство "Рівнестандартметрологія"

Название: Государственное предприятие "Ровностандартметролог

Title: State enterprise "Rovnostandartmetrologiya"

Рубрики: Регіональні органи влади

Посилання: http://www.csmc.rv.ua/

Регіон: Рівне
Опис: Територіальний орган Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Інформація про комітет і діяльність.
Описание: Территориальный орган Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики. Информация о комитете и деятельности.
Description: Territorial organ of the State Committee of Ukraine on technical regulation and consumer policy questions. Information about the committee and its activity.
Зареєстрован: 2004-10-21 14:34:00