Акціонерне товариство "Біомос" - детальна інформація про сайт

Назва: Акціонерне товариство "Біомос"

Название: Акционерное общество "Биомос"

Title: Joint Stock Company "Biomos"

Рубрики: Медична інформація , Дистанційне навчання , Газ, нафта

Посилання: http://www.biomos.com/index.html

Регіон: Харків
Опис: Дослідження, розробка і впровадження біологічно активних речовин. Поставки технічних мастил, кабельно-провідникової, хімічної, електротехнічної продукції. Дистанційне навчання по програмах школи бізнесу Відкритого університету Великобританії.
Описание: Исследование, разработка и внедрение биологически активных веществ. Поставки технических масел, кабельно-проводниковой, химической, электротехнической продукции. Дистанционное обучение по программам школы бизнеса Открытого университета Великобритани
Description: Research, development and introduction of biologically active substances - "biomos". Wholesale deliveries of technical oils, cable, chemical, electrotechnical production. Distance learning under the programs of The Open University Business School of
Зареєстрован: 2002-02-27 10:45:00