КП "Запорізький обласний центр охорони праці" ЗОР (КП ЗОЦОП) - детальна інформація про сайт

Назва: КП "Запорізький обласний центр охорони праці" ЗОР (КП ЗОЦОП)

Название: КП "Запорожский областной центр охраны труда" ЗОС (КП ЗОЦОТ)Посилання: http://op.zp.ua

Опис: Навчання і атестація керівників і посадових осіб підприємств за курсами: Загальні питання охорони праці, електробезпека, пожтехмінімум і іншим правилам охорони праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Атестація робочих місць за умовами праці.
Описание: Обучение и аттестация руководителей и должностных лиц предприятий по курсам: общие вопросы охраны труда, электробезопасность, пожтехминимум, и др. правилам охраны труда при выполнении работ повышенной опасности. Аттестация рабочих мест по условиям тр
Зареєстрован: 2011-10-04 14:53:58