Лабораторія дистанційного навчання СумДУ - детальна інформація про сайт

Назва: Лабораторія дистанційного навчання СумДУ

Название: Лаборатория дистанционного обучения СумГУ

Title: Distant education laboratory of SumSU

Рубрики: Дистанційне навчання

Посилання: http://dl.sumdu.edu.ua/

Регіон: Суми
Опис: Сайт присвячений загальним питанням дистанційного навчання та містить пропоновані СумДУ дистанційні навчальні курси.
Описание: Сайт посвящен общим вопросам дистанционного обучения и содержит предлагаемые СумГУ образовательные курсы.
Description: Site contains information about distant education.
Зареєстрован: 2001-06-07 17:10:00