Інформаційно-пізнавальний журнал "Вікторія" - детальна інформація про сайт

Назва: Інформаційно-пізнавальний журнал "Вікторія"

Название: Информационно-познавательный журнал "Виктория"

Title: Informatsional cognitive magazine "Victoria"

Рубрики: Ворожіння, гороскопи, розваги

Посилання: http://www.victoria.lviv.ua/

Регіон: Львів
Опис: Новини зі світу комп'ютерів та Інтернету, бібліотека лекцій, лабораторних робіт, підручників, посібники з програмування, економіки.
Описание: Новости из мира компьютеров и Интернет, библиотека лекций, лабораторных работ, учебников, пособий по программированию, экономике.
Description: News from the world of computers and the Internet, library of lectures, laboratory works, textbooks, manuals on programming, economy.
Зареєстрован: 2003-04-07 19:23:00