Медичний інститут Української асоціації народної м - детальна інформація про сайт

Назва: Медичний інститут Української асоціації народної м

Название: Медицинский институт Украинской ассоциации народно

Title: Medical Institute of Ukrainian Association of Nati

Рубрики: Медичні університети, академії, коледжі , Інші курси

Посилання: http://kmiuanm.org/

Регіон: Київ
Опис: Загальна інформація, кафедри інституту, наукова діяльність. Правила прийому, перелік спеціальностей. Відомості про спеціальні курси.
Описание: Общая информация, кафедры института, научная деятельность. Правила приема, перечень специальностей. Сведения о специальных курсах.
Description: The general information, faculties of institute, scientific activity.
Зареєстрован: 2003-04-21 19:10:00