Нормативно-правова бібліотека «Норматив pro» - детальна інформація про сайт

Назва: Нормативно-правова бібліотека «Норматив pro»

Название: Нормативно-правовая библиотека «Норматив pro»Посилання: http://normativ.ua

Опис: DVD-зібрання законодавчих, нормативних, стандартів та довідкових документів в галузях: будівництво, охорона праці, санітарно-епідеміологічний нагляд, пожежна безпека.
Описание: DVD-сборники законодательных, нормативных, стандартов и справочных документов в областях: строительство, охрана труда, санитарно-эпидемиологический надзор, пожарная безопасность.
Зареєстрован: 2010-07-29 03:25:28