1.
Авторська сторінка Михаїла Резанова Авторська сторінка Михаїла Резанова
http://mik-rezanov.narod.ru/index.html - Крим
Електронна версія книжки, у яку увійшли десять пьес севастопольського драматурга Михаїла Резанова.