1.
Науково-виробнича компанія "Алвіго-КС" Науково-виробнича компанія "Алвіго-КС"
http://www.alvigo.lg.ua/ - Луганськ
ТОВ НПК "Алвіго-КС" займається науково-дослідними роботами із створення нових марок каталізаторів, удосконаленню технологій виробництва, сировинним забезпеченням виробництва каталізаторів і їхньою поставкою.
2.
ЗАТ "АКВАСЕРВІС" ЗАТ "АКВАСЕРВІС"
http://www.as.lg.ua/ - Луганськ
Компанія по очищенні води. Розробка технологічних схем очищення поверхневих, підземних, промислових, стічних вод; монтаж і наладка, підбір оптимального складу водоочисного устаткування.
3.
Інститут "Водоочисні технології" Інститут "Водоочисні технології"
http://ivt.ua/ - Луганськ
Біохімічна технологія видалення кисню і інших окислювачів з живильної води. Вимір перепаду тиску в трубах печей первинного ріформінга.
4.
НДК "Зварювання і післязварювальна обробка" НДК "Зварювання і післязварювальна обробка"
http://www.gaico-vnu.narod.ru/ - Луганськ
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і впровадження нових технологій. Інформація про послуги; публікації.