1.
НДК "Зварювання і післязварювальна обробка" НДК "Зварювання і післязварювальна обробка"
http://www.gaico-vnu.narod.ru/ - Луганськ
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і впровадження нових технологій. Інформація про послуги; публікації.